Task Engine 10.11 | Task Engine Webhelp | webMethods Task Engine API and Service Reference | Using the Task Engine Built-in Services
 
Using the Task Engine Built-in Services
 
Task Engine Built-In Services Location
Summary of Available Services
pub.task.taskclient:addTagsToTask
pub.task.taskclient:addTaskAttachment
pub.task.taskclient:addTaskComment
pub.task.taskclient:countTasksIndexed
pub.task.taskclient:countTasksIndexedHPSTRA
pub.task.taskclient:deleteTagsFromTask
pub.task.taskclient:deleteTask
pub.task.taskclient:deleteTaskAttachment
pub.task.taskclient:deleteTaskComment
pub.task.taskclient:formFlowTaskNotify
pub.task.taskclient:getTask
pub.task.taskclient:getTaskAttachments
pub.task.taskclient:getTaskAudit
pub.task.taskclient:getTaskComments
pub.task.taskclient:getTaskExpertList
pub.task.taskclient:listTagsByTask
pub.task.taskclient:queueTask
pub.task.taskclient:rollbackTask
pub.task.taskclient:searchTasks
pub.task.taskclient:searchTasksHPSTRA
pub.task.taskclient:searchTasksFields
pub.task.taskclient:searchTasksFieldsHPSTRA
pub.task.taskclient:searchTasksIndexed
pub.task.taskclient:searchTasksIndexedHPSTRA
pub.task.taskclient:updateTask
pub.task.taskclient:updateTaskAttachment
pub.task.taskclient:updateTaskComment
pub.task.taskclient:updateTaskTags
pub.task.taskclient:voteTask
Summary of Data Structures
pub.task:Guidance
pub.task:Task
pub.task:TaskAttachment
pub.task:TaskAudit
pub.task:TaskCallbackService
pub.task:TaskComment
pub.task:TaskCompletionInfo
pub.task:TaskFields
pub.task:TaskInfo
pub.task:TaskQueueInfo
pub.task:TaskSearchQuery
pub.task:TaskSearchQueryTerm
pub.task.TaskSearchQueryV2